Servisas

+370 46 325 325

Klaipėda: I-V 8:00 - 18:00, VI 10:00 - 15:00


Privātuma politika

UAB "Šalnos prekyba" PRIVĀTUMA NOTEIKUMI

 1. PREAMBULA
  1. UAB "Šalnos prekyba", juridiskās personas kods 300107806, juridiskā adrese Šilutės pl. 101A, LT-95112, Klaipēda, Lietuva (turpmāk - Sabiedrība) ir interneta veikala www.salna.lt pārzinis.
  2. Uzņēmumam ir svarīga katra Interneta veikala Lietotāja uzticība Uzņēmumam, Uzņēmuma pārvaldītajam Interneta veikalam un tajā pārdotajām precēm un/vai ar tā starpniecību sniegtajiem pakalpojumiem. Šī uzticēšanās, cita starpā, nav atdalāma no pareizas Lietotāja personas datu apstrādes un aizsardzības. Līdz ar to šajā Internetveikala mājaslapas sadaļā Jūs atradīsiet Sabiedrības Privātuma noteikumu (turpmāk – Privātuma noteikumi) noteikumus, kas regulē Personas datu saņemšanu, izmantošanu, pārvaldību, apstrādi un citas darbības, apstrādājot Personas datus. Uzņēmuma darbība, kā arī ar to saistītās Lietotāju tiesības un Sabiedrības pienākumi.
  3. Lūdzam ņemt vērā, ka, izmantojot Interneta veikala vietni un tajā sniegtos pakalpojumus, Lietotājs piekrīt Privātuma noteikumu nosacījumiem. Ja Lietotājs nepiekrīt ievērot Interneta veikala Privātuma noteikumus, Lietotājs nedrīkst turpināt izmantot Uzņēmuma Interneta veikala vietni.
  4. Atzīmējam, ka Uzņēmumam ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji mainīt Privātuma noteikumu nosacījumus, iepriekš par to brīdinot Interneta veikala vietnes Lietotājus. Jebkādas izmaiņas Privātuma politikas noteikumos stājas spēkā no to publicēšanas dienas Interneta veikala mājaslapā, tāpēc lūdzam katru reizi pirms Interneta veikala piedāvāto iespēju lietošanas uzsākšanas iepazīties ar šīs Privātuma politikas noteikumiem. Ja pēc iepazīšanās ar šo Privātuma noteikumu nosacījumiem nolemjat turpināt izmantot Interneta veikala sniegtās iespējas, jūs apstiprināt, ka piekrītat tiem un piekrītat tiem.
  5. Ja Lietotājam ir kādi jautājumi saistībā ar Lietotāja Personas datiem, viņš var tieši sazināties ar Uzņēmuma datu aizsardzības inspektoru. e-pasts pa pastu: [email protected]
  6. Detalizētāku informāciju par Sabiedrību un Uzņēmuma kontaktinformāciju varat atrast Interneta veikala mājaslapas sadaļā "Kontakti", kā arī zemāk šajā dokumentā.
  7. Atzīmējam, ka visas darbības, kas tiek veiktas ar Lietotāja personas datiem, tiek veiktas saskaņā ar piemērojamajiem Eiropas Savienības un Lietuvas Republikas tiesību aktu noteikumiem, galvenokārt Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Latvijas Republikas Fizisko personu datu tiesiskās aizsardzības likumu. Lietuva.
 1. PAMATJĒDZIENI
  1. Pārvaldnieks ir Sabiedrība, t.i. t.i. UAB "Šalnos prekyba", juridiskās personas kods 300107806, juridiskā adrese Šilutės pl. 101A, LT-95112, Klaipēda, Lietuva, ar ko nosaka datu apstrādes mērķus un līdzekļus.
  2. Interneta veikals – interneta veikals pieejams www.salna.lt
  3. Lietotājs - fiziska persona, kas apmeklē interneta veikala vietni un/vai fiziska persona, kura vēlas iegādāties Uzņēmuma pārdotās preces un/vai saņemt Sabiedrības sniegtos pakalpojumus un/vai tās iegādājas.
  4. Personas dati – jebkura informācija, kas saistīta ar fizisku personu – datu subjektu, kura identitāte ir zināma vai nosakāma tieši vai netieši.
  5. Datu saņēmējs – juridiska vai fiziska persona, kurai Datu pārzinis sniedz personas datus.
  6. Interneta veikala konts ir pieteikšanās konts Interneta veikala vietnē, kas tiek izveidots ar Lietotāja aktīvām darbībām atbilstoši Interneta veikala vietnē norādītajai darbību secībai un kurā tiek glabāti Lietotāja personas dati un pasūtījumu vēsture.
  7. Sīkdatne ir neliels teksta fails, kas tiek nosūtīts uz katra Lietotāja ierīci, no kuras tiek piekļūts Interneta veikala vietnei, un tiek īslaicīgi saglabāts šajā ierīcē.
  8. Tiešais mārketings ir darbība, kuras mērķis ir piedāvāt fiziskām personām preces vai pakalpojumus pa pastu, tālruni vai citādā tiešā veidā un/vai lūgt viņu viedokli par piedāvātajām precēm vai pakalpojumiem.
  9. Sabiedrības partneris ir persona, kas piegādā Sabiedrībai preces vai pakalpojumus, ar kuru var īstenot kopīgas darbības vai projektus.
 1. PERSONAS DATU IEGŪŠANAS METODES
  1. Uzņēmums iegūst Lietotāju personas datus trīs veidos, kad:
   1. Lietotājs sniedz informāciju par sevi;
   2. Ar Lietotāju saistītie dati tiek ģenerēti automātiski, kad Lietotājs izmanto Interneta veikala vietni;
   3. Dati par Lietotāju tiek iegūti no trešajām personām.
  2. Sabiedrības Interneta veikala vietnes lietotājs patstāvīgi iesniedz Sabiedrībai informāciju šādos gadījumos:
   1. Pēc tam, kad lietotājs ir izveidojis interneta veikala kontu un veicis pasūtījumu interneta veikalā;
   2. Lietotāja saziņas laikā ar Sabiedrību jebkurā formā.
  3. Otrs Personas datu iegūšanas veids ietver tādu situāciju, kad Sabiedrība automātiski ievāc informāciju ar Sīkdatņu palīdzību, pamatojoties uz Lietotāja piekrišanu apstrādāt savus Personas datus, kad Lietotājs izmanto Sabiedrības Interneta veikala vietni un sniegtās iespējas. ar to. 
  4. Trešais Personas datu iegūšanas veids ietver situāciju, kad, pamatojoties uz Lietotāja piekrišanu, Uzņēmums saņem informāciju par Lietotāju no trešajām personām, piemēram, Facebook, Inc., Google, Inc. Uzņēmums no Facebook, Inc. saņem tādus Lietotāja personas datus kā Lietotāja attēlu un www.facebook.com sociālā tīkla konta (profila) nosaukumu, savukārt no Google, Inc. Uzņēmums saņem tikai Lietotāja attēla datus.
 1. LIETOTĀJA PERSONAS DATU APSTRĀDES MĒRĶI
  1. Uzņēmums apstrādā Lietotāju personas datus šādiem mērķiem:
   1. Elektroniskās komercijas veikšanai Sabiedrības interneta veikala tīmekļa vietnē;
   2. Konkursu, akciju, spēļu organizēšanas un vadīšanas nolūkos;
   3. Pakalpojumu sniegšanas nolūkos;
   4. Tiešā mārketinga veikšanas nolūkā;
   5. Pakalpojuma profesionālās kvalitātes izvērtēšanas, uzlabošanas un nodrošināšanas nolūkos un iespējamo vai radušos strīdu ar Lietotājiem risināšanai (tiek veikts audio ieraksts).
  2. Uzņēmums neapstrādā Lietotāja Personas datus citiem mērķiem, kas nav savienojami ar augstākminētajiem mērķiem.
 1. APSTRĀDĀTIE PERSONAS DATI UN TO APSTRĀDES JURIDISKIE PAMATOJUMS
  1. Uzņēmums savā darbībā apstrādā šādus Lietotāju personas datus:
   1. Par līguma noslēgšanas un izpildes tiesisko pamatu: Lietotāja personas dati, piemēram, vārds, personas kods, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, preces piegādes adrese, interneta protokola (IP) adrese, bankas konts. numurs, iegādātās preces apmaksas veids, preču pasūtījumu vēsture, dzīvesvietas adrese, teksta fails "cookies", personas ienākumi, personas pases numurs, personas ģimenes stāvokļa dati. Šie Personas dati tiek apstrādāti e-komercijas nolūkos Uzņēmuma Interneta veikala vietnē;
   2. Pamatojoties uz Lietotāja piekrišanu: Lietotāja Personas dati, piemēram, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, interneta protokola (IP) adrese, video, attēls, teksta fails "cookies". Šie Personas dati tiek apstrādāti, lai organizētu un vadītu konkursus, akcijas, spēles;
   3. Līguma noslēgšanas un izpildes tiesiskais pamats: Lietotāja personas dati, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa numurs, e-pasta adrese, darbavietas adrese, personas sūdzības. Šie Personas dati tiek apstrādāti, lai nodrošinātu Sabiedrības Interneta veikala vietnē publicētos pakalpojumus;
   4. Pamatojoties uz Lietotāja piekrišanu: Lietotāja personas dati, piemēram, vārds, uzvārds, e-pasta adrese, dzimums, pilsēta, pirkuma kategorija, pirkuma summas dati, teksta fails "cookies", attēla dati, sociālā tīkla nosaukums www.facebook.com konts, dzīvesvietu adrese. Šie personas dati tiek apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos;
   5. Uz Sabiedrības leģitīmo interešu tiesiskā pamata: Lietotāja Personas dati, piemēram, audio ieraksta (sarunas ieraksta) dati. Šie Personas dati tiek apstrādāti, lai izvērtētu, uzlabotu un nodrošinātu profesionālā pakalpojuma kvalitāti, kā arī ar mērķi atrisinātu iespējamos vai radušos strīdus ar Lietotājiem.
  2. Uzņēmums atzīmē, ka tas neapkopo, neapstrādā un neveic nekādas citas datu apstrādes darbības, kas saistītas ar Lietotāja sensitīvo (īpašo) personisko informāciju, piemēram, reliģiskajiem vai politiskajiem uzskatiem, veselību u.c.
 1. LIETOTĀJA TIESĪBAS UN TO ĪSTENOŠANAS KĀRTĪBA
  1. Uzņēmums nodrošina, ievēro un respektē Sabiedrības Interneta veikala vietnes Lietotāju tiesības:
   1. tiesības uz informāciju, t.i. t.i. tiesības būt informētam par Sabiedrības veikto Lietotāja Personas datu apstrādi;
   2. tiesības saņemt informāciju, kas saistīta ar Sabiedrības apstrādātajiem Lietotāja Personas datiem;
   3. tiesības labot Lietotāja Personas datus, ja tie ir neprecīzi vai nepilnīgi;
   4. tiesības tikt aizmirstam, kad Personas dati vairs nav nepieciešami, lai sasniegtu mērķus, kādiem tie tika vākti vai citādi apstrādāti un/un Lietotājs atsauc piekrišanu, uz kuras pamata tika veikta Personas datu apstrāde, un nav cita tiesiska pamata apstrādei Personas datus, un/un Lietotājs nepiekrīt Personas datu apstrādei un nav primāru leģitīmu iemeslu Personas datu apstrādei un/un ja Personas dati tika apstrādāti nelikumīgi, vai/un Personas dati ir jādzēš saskaņā ar ar Eiropas Savienības vai Sabiedrības dalībvalsts tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu vai/un Lietotāja personas dati ir vākti saistībā ar informācijas sabiedrības pakalpojumu piedāvāšanu;
   5. tiesības ierobežot Lietotāja Personas datu apstrādi, kad Lietotājs apstrīd Personas datu pareizību uz tādu laika posmu, kurā Sabiedrība var pārbaudīt Personas datu pareizību vai/un Personas datu apstrāde ir nelikumīga un Lietotājs nepiekrīt Personas datu dzēšanai un tā vietā pieprasa ierobežot to izmantošanu vai/un Sabiedrībai vairs nav nepieciešami Lietotāja Personas dati datu apstrādes nolūkos, bet Lietotājam tie ir nepieciešami, lai apgalvotu, izpildītu vai aizstāvēt juridiskas prasības vai/un Lietotājs ir iebildis pret Personas datu apstrādi līdz brīdim, kad tiek pārbaudīts, vai Sabiedrības leģitīmie iemesli atsver Lietotāja iemeslus;
   6. tiesības iebilst pret Lietotāja Personas datu apstrādi, t.i. Lietotājam ir tiesības ar Lietotāja konkrēto gadījumu saistītu iemeslu dēļ jebkurā laikā iebilst pret ar viņu saistīto Personas datu apstrādi, ja šāda datu apstrāde tiek veikta, lai veiktu uzdevumu, kas tiek veikts sabiedrības interesēs. vai veicot Sabiedrībai uzticētās valsts varas funkcijas, tai skaitā profilēšanu, vai/un Personas datu apstrāde ir nepieciešama Sabiedrības vai trešās personas leģitīmo interešu sasniegšanai, izņemot gadījumus, kad šādas Lietotāja vai Personas datu aizsardzības nodrošināšanai nepieciešamās pamattiesības un pamatbrīvības prevalē pār viņiem, it īpaši, ja Lietotājs ir bērns, tostarp profilēšana un/un kad Personas dati tiek apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos, tostarp profilēšana saistībā ar tiešo mārketingu. Sabiedrība ar šo norāda, ka, ņemot vērā Lietotāja tiesību iebilst pret Personas datu apstrādi īstenošanu, tas vairs neapstrādā Personas datus, izņemot gadījumus, kad Sabiedrība pierāda, ka Personas dati tiek apstrādāti nepārvaramu leģitīmu iemeslu dēļ, kas ir svarīgāki. Sabiedrības interesēm, tiesībām un brīvībām, vai, lai izvirzītu, īstenotu vai aizstāvētu juridiskas prasības.
   7. tiesības uz Personas datu pārnesamību, t.i. Lietotājam ir tiesības saņemt ar viņu saistītos Personas datus, kurus viņš ir sniedzis Sabiedrībai, ja Lietotāja Personas datu apstrāde ir balstīta uz piekrišanu un/vai līgumu un šādi Lietotāja Personas dati tiek apstrādāti ar automatizētiem Personas līdzekļiem. Datu apstrāde. Sabiedrība ar šo norāda, ka, izmantojot savas tiesības uz datu pārnesamību, Lietotājam ir tiesības, ja tas ir tehniski iespējams, tieši pārsūtīt Personas datus citam datu pārzinim, t.i. fiziskai vai juridiskai personai, kas nosaka datu apstrādes mērķus un līdzekļus.
   8. tiesības atsaukt piekrišanu Personas datu apstrādei, ja apstrādes pamatā ir Lietotāja piekrišana.
  2. Uzņēmums informē, ka attiecīgās darbības, kas īsteno augstāk minētās Lietotāju tiesības, tiks veiktas pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā pēc Jūsu pieteikuma datuma. Atzīmējam, ka nepieciešamības gadījumā 1 (viena) mēneša termiņu var pagarināt vēl par diviem mēnešiem atkarībā no pieprasījumu sarežģītības un skaita. Šādā gadījumā Sabiedrība informē Lietotāju par šādu pagarinājumu 1 (viena) mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas, norādot kavējuma iemeslus.
  3. Sabiedrība norāda, ka, neierobežojot iespēju izmantot citus administratīvos vai tiesas aizsardzības līdzekļus, katram Lietotājam ir tiesības vērsties ar sūdzību uzraudzības iestādē, galvenokārt tajā ES dalībvalstī, kurā ir viņa pastāvīgā dzīvesvieta, darba vieta vai vieta. kur iespējamais pārkāpums izdarīts, ja persona uzskata, ka ar to saistītā Personas datu apstrāde tiek veikta, pārkāpjot spēkā esošos datu tiesiskās aizsardzības tiesību aktus. Lietuvas Republikā šāda uzraudzības iestāde ir Valsts datu aizsardzības inspekcija, juridiskās personas kods 188607912, adrese A. Juozapavičiaus iela 6, LT-09310 Viļņa, Lietuva.
  4. Ja Lietotājs vēlas, lai Uzņēmums īsteno augstāk minētās tiesības vai ja Lietotājam ir jautājumi par savu tiesību īstenošanu, lūdzam sazināties ar Sabiedrību.
 1. PERSONAS DATU UZGLABĀŠANAS NOTEIKUMI
  1. Uzņēmuma apstrādāto Personas datu uzglabāšanas noteikumi, ņemot vērā Personas datu apstrādes mērķus, ir šādi:
   1. Lietotāja Personas dati, kas tiek apstrādāti e-komercijas nolūkos Sabiedrības Interneta veikala mājaslapā, tiek glabāti 5 (piecus) gadus no Lietotāja pēdējās Sabiedrības Interneta veikala lietošanas reizes;
   2. Lietotāja Personas dati, kas tiek apstrādāti sacensību, akciju, spēļu organizēšanas un vadīšanas nolūkos, tiek glabāti 5 (piecus) gadus no Lietotāja pēdējās dalības Sabiedrības organizētā konkursā, akcijā vai spēlē;
   3. Lietotāja Personas dati, kas tiek apstrādāti pakalpojumu sniegšanas nolūkā, tiek glabāti 5 (piecus) gadus no Lietotāja pēdējās Sabiedrības pakalpojumu izmantošanas dienas;
   4. Tiešā mārketinga nolūkos apstrādātie Lietotāja Personas dati tiek glabāti 5 (piecus) gadus no dienas, kad saņemta Lietotāja piekrišana apstrādāt viņa Personas datus tiešā mārketinga nolūkos;
   5. Lietotāja Personas dati, kas tiek apstrādāti profesionālā pakalpojuma kvalitātes novērtēšanas, uzlabošanas un nodrošināšanas nolūkā, kā arī iespējamo vai radušos strīdu ar klientiem risināšanas nolūkos, tiek glabāti 3 (trīs) gadus no attiecīgās Personas saņemšanas dienas. datus.
  2. Uzņēmums pieliek visas saprātīgās un saprātīgās pūles, lai aizsargātu Lietotāja Personas datus iepriekš norādītajos periodos. Personas datu glabāšanas termiņa beigās Sabiedrība iznīcina Lietotāja personisko informāciju.
 1. PERSONAS DATU PĀRDOŠANA TREŠĀM PERSONĀM UN PERSONAS DATU IZPAUŠANA
  1. Uzņēmums izmanto Lietuvā un citās Eiropas Savienības valstīs reģistrētu uzticamu trešo personu pakalpojumus, piemēram, kurjerpakalpojumus, līzinga kompānijas, tiešā mārketinga uzņēmumus un degvielas uzpildes staciju (serveru) nomas pakalpojumus.
  2. Sabiedrība informē Lietotāju, ka, lai sasniegtu šajos Privātuma noteikumos noteiktos Personas datu apstrādes mērķus, ņemot vērā konkrēto Personas datu apstrādes mērķi, Sabiedrība nodod Lietotāja Personas datus augstāk minētajām trešajām personām.
  3. Lietotāja Personas dati trešajām personām tiek nodoti tikai tādā un apjomā, kas nepieciešams, lai tiešā veidā pildītu to pienākumus un nodrošinātu Lietotāja likumīgās intereses.
  4. Uzņēmums un trešā persona, kurai Sabiedrība ir nodevusi Lietotāja Personas datus, darbojas saskaņā ar atsevišķu līgumu(-iem), kas regulē trešajai personai nodoto Personas datu apstrādi, kas nepieciešami tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu un citu Personas datu īstenošanai. Datu nepieciešamie tiesību akti, kas regulē apstrādi.
  5. Uzņēmums, apstrādājot Lietotāja Personas datus, nodod Lietotāja Personas datus, piemēram, Lietotāja vārdu, uzvārdu un e-pasta adresi, uz trešo valsti – Ukrainu, ar mērķi organizēt un vadīt konkursus, akcijas un spēles.
  6. Uzņēmums, apstrādājot Lietotāja Personas datus Tiešā mārketinga nolūkos, nodod Lietotāja Personas datus, piemēram, Lietotāja vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, Lietotāja pilsētas nosaukumu, dzimuma datus, pirkuma summas datus, pirkuma kategorijas datus. uz trešo valsti – Ukrainu.
  7. Sabiedrība atzīmē, ka ir noteikusi atbilstošus drošības pasākumus Personas datu nodošanai uz Ukrainu, un Lietotājam tiek dota iespēja izmantot visas Lietotāja kā datu subjekta izpildāmās tiesības un tiesiskās aizsardzības līdzekļus Lietotāja vajadzības un pamatotu interešu gadījumā. .
  8. Lietotājs apņemas un tam ir pienākums glabāt Konta paroli un pieteikšanās vārdu, lai pieslēgtos Sabiedrības Interneta veikala vietnei, kā arī citus Personas datus. Lietotājs apņemas un tam ir pienākums neizpaust Personas datus par sevi vai trešajām personām citām trešajām personām, ja šādi trešo personu Personas dati viņam kļuvuši pieejami, un nekavējoties informēt Sabiedrību par konstatētajiem pārkāpumiem.
  9. Sabiedrības mērķis ir nodrošināt Lietotāja personiskās informācijas konfidencialitāti, un parastos Sabiedrības Interneta veikala mājaslapas lietošanas apstākļos Sabiedrībai nav tiesību izpaust Lietotāja personas datus citiem Datu saņēmējiem, ja to neprasa process. par Sabiedrības sniegto pakalpojumu ieviešanu.
  10. Gadījumā, ja Sabiedrībai ir pienākums saskaņā ar likumiem vai citiem tiesību aktiem, Sabiedrībai ir jāatklāj informācija par Lietotāju kompetentajām iestādēm.
 1. PERSONAS DATU DROŠĪBA
  1. Uzņēmums rūpējas par Lietotāja Personas datu drošību un konfidencialitāti. Lai novērstu nesankcionētu piekļuvi Personas datiem vai neatļautu Personas datu izpaušanu un aizsargātu pieejamo informāciju, Sabiedrība ir ieviesusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos drošības pasākumus.
  2. Sabiedrība atzīmē, ka, lai gan Uzņēmums cenšas ieviest atbilstošus tehniskos un organizatoriskos drošības pasākumus, šie vai kādi citi pasākumi nevar garantēt pilnīgu drošību un nevar aizsargāt pret visiem iespējamiem drošības pārkāpumiem jebkurā laikā.
 1. BĒRNU PERSONAS DATI UN PRIVATUMS
  1. Sabiedrības interneta veikals un tajā sniegtie pakalpojumi ir paredzēti personām, kas vecākas par 16 gadiem, tāpēc Uzņēmums apzināti nevāc un neapstrādā bērnu, kas jaunāki par 16 gadiem, Personas datus.
  2. Tomēr Sabiedrība atzīmē, ka vecākiem ir tiesības iesniegt Uzņēmumam savu piekrišanu, ja viņu nepilngadīgais bērns, kas jaunāks par 16 gadiem, vēlētos izmantot Uzņēmuma Interneta veikalu un tā sniegtās iespējas, piemēram, iegādāties preci vai pakalpojumu.
  3. Ja jūs uzzinat, ka jūsu bērns ir sniedzis Uzņēmumam personas informāciju bez jūsu piekrišanas, lūdzu, sazinieties ar Uzņēmumu pa tālr
 1. TIEŠAIS MĀRKETINGS
  1. Uzņēmums ar nepārprotamu Lietotāja piekrišanu ir tiesīgs nosūtīt Lietotājam Tiešā mārketinga ziņojumus pa e-pastu un/vai īsu "sms".
  2. Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt Sabiedrībai doto piekrišanu(-as) apstrādāt viņa Personas datus tiešā mārketinga nolūkos.
  3. Ja Lietotājs vairs nevēlas, lai viņa Personas dati tiktu izmantoti tiešā mārketinga nolūkos, Lietotājs var:
   1. rakstiet e-pastu uz adresi [email protected] vai zvaniet uz Sabiedrības vispārējo klientu konsultāciju tālruni +370 670 95555 un norādiet, ka nevēlaties saņemt e-pastus un/vai SMS ziņas;
   2. atteikties no informatīvā izdevuma, noklikšķinot uz saites "atteikties" vai "atrakstīties" biļetena apakšā.
  4. E-pasta un/vai SMS ziņu sūtīšana tiek pārtraukta tikai ar Lietotāja skaidri norādītiem e-pastiem. e-pasta adreses un/vai tālruņu numuri.
 1. SĪKĀKUMI
  1. Lai nodrošinātu Lietotājam pilnu Uzņēmuma Interneta veikala pakalpojumu klāstu, Lietotāja ierīcē, kas tiek izmantota pieslēgšanai Interneta veikalam, ar Lietotāja piekrišanu var tikt saglabātas Sīkdatnes.
  2. Ja Lietotājs piekrīt, ka Sīkdatnes tiek saglabātas viņa izmantotajā gala ierīcē, Lietotājam jānoklikšķina uz "Es piekrītu sīkdatņu izmantošanai", un, ja Lietotājs nepiekrīt sīkdatņu saglabāšanai, Lietotājam jānoklikšķina uz "Es nepiekrītu. piekrītu sīkdatņu izmantošanai”.
  3. Uzņēmuma izmantotās sīkdatnes ir paredzētas informācijas pārraidei, izmantojot elektronisko sakaru tīklu. Cits sīkdatņu veids ir informācijas vākšana apmeklētības aprēķināšanai (statistikas informācijas vākšana), Lietotāja interesēm atbilstoša satura nodrošināšana un apmeklējumu vēstures saglabāšana. Uzņēmums neizmanto šāda veida Sīkdatnes, bet vērš Lietotāju uzmanību uz to, ka daži no Uzņēmuma Partneriem var izmantot šāda veida Sīkdatnes, tādēļ, ja Lietotājam ir aizdomas, ka šāda veida Sīkdatnes tiek izmantotas bez viņa piekrišanas, viņš jāsazinās ar konkrētu uzņēmuma partneri.
  4. Ja Lietotājs ir piekritis sīkdatņu saglabāšanai viņa izmantotajā gala ierīcē, Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt doto piekrišanu, noklikšķinot uz saites "Atcelt sīkdatņu izmantošanu" vai mainot sava interneta pārlūkprogrammas iestatījumus, taču šajā gadījumā noteiktas Interneta veikala funkcijas viņam var nedarboties.
 1. PRIVATUMA NOTEIKUMU NOTEIKUMU IZPILDE
  1. Šie Privātuma noteikumi stājas spēkā no 2018. gada. 25. maijs Jebkuras izmaiņas Privātuma politikā tiks publicētas un publiski redzamas Uzņēmuma Interneta veikala vietnē.

KONTAKTINFORMĀCIJA

UAB "Šalnos prekyba"

Juridiskās personas kods 300107806

Silutė pl. 101A, LT-95112, Klaipēda

Tālrunis +370 46 325325

e-pasts pasts [email protected]